Nakup blagajne iz subvencij in olaj av

V letu 2015 se je zaradi Ministrstva za finance bistveno zmanj¹alo ¹tevilo davkoplaèevalcev, ki izhajajo iz obveznosti registracije prodaje z uporabo snemalnih naprav. Klièe, da je blagajna ali finanèni tiskalnik bistven nakup za skoraj vse, ki vodijo poslovno kampanjo.

®e nekaj let se inovacije postopoma uvajajo v predpise, v letu 2016 se v sodobnem prometu ni niè spremenilo, vendar je omejitev 20.000 tisoè evrov, ki se odpoveduje obveznost, da so tak¹ne naprave, tudi majhni trgovci hitro prehajajo.Torej, kaj naj izberete, katero napravo boste lahko videli v na¹em podjetju? Kak¹na je razlika med tiskalnikom in blagajno?Blagajna je naprava za prodajo na drobno, katere namen je ustvariti fiskalne prejemke. Uporablja se veèinoma v mladih in navadnih trgovinah, dobro pa bo tudi v visokih institucijah. Seveda obstajajo razliène vrste teh institucij, npr. Prenosne (ki delajo na baterije, ki so potrebne na mestih, kjer obstajajo prostori v oskrbi z elektrièno energijo, in v uspehu ljudi, ki pogosto vodijo svojo poslovno vlogo v zgradbi stranke. Tak¹na skupina vkljuèuje druge vrste ponudnikov storitev, npr. Storitve popravil, prodajalce od vrat do vrat in celo odvetnike. Prednost blagajne je ni¾ji nakupni stro¹ki kot tiskalniki in seveda dejstvo, da ga lahko uporablja samo prodajalec.Novitusov fiskalni tiskalnik je namenjen evidentiranju prihodkov od prodaje in prodaje potrdil. Vendar pa je glavna razlika v tem, da je ne more narediti sama, ampak mora delati z raèunalnikom z dobrim prodajnim programom. To razlago najpogosteje uporabljajo panoge, ki so zelo nevarna blagovna baza in so ¾e opremljene z raèunalniki, opremljenimi s prodajno programsko opremo, npr. Za izdajanje raèunov z DDV. Prikljuèitev tiskalnika vam omogoèa ne samo tiskanje potrdil ali raèunov, temveè tudi samodejno shranjevanje blaga (zdaj v èasu izdaje potrdila. ©e ena od prednosti tega instrumenta je sposobnost pregledovanja ravni skladi¹èenja blaga (prek prodajnega programa in uporaba razliènih popustov, npr. "Kupi dva skupaj." Pomanjkljivosti tiskalnikov so visoka nakupna vrednost in potrebno soglasje raèunalnika.